Karakallion Eläkkeensaajat

Veikko Simpanen
Sosiaalineuvos
Karakallion Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja

Karakallion Eläkkeensaajat ry palvelee, viihdyttää ja vaikuttaa

Marraskuussa 1976 kokoontui Karakallion koululle 18 henkilöä perustamaan eläkkeensaajien yhdistystä ja he tekivät myös tuossa kokouksessa päätökset perustamisesta ja toiminnan käynnistämisestä. Tästä käynnistyi Karakallion Eläkkeensaajien toiminta. Jo ensimmäisenä täytenä toimintavuonna jäse­neksi liittyi 40 henkilöä. Nyt Karakallion Eläkkeensaajien jäsenmäärä on 120 ja se kasvaa jatkuvasti.

Karakallion Eläkkeensaajat ry tarjoaa eläkeläisväestölle toimintakykyä ylläpitäviä mielenkiintoisia sosi­aalisen vuorovaikutuksen tilaisuuksia, asiantuntija-alustuksia, kuorolauluharrastamista, ohjattua liikun­taa, retkiä, teatterimatkoja sekä tutustumis- ja vierailumatkoja.

Kokoontumis- ja harrastustilat ovat olleet yhdistyksellemme sen olemassaolon aikana monta kertaa suuri ongelma. Alkuaikoina yhdistys sai torstaisin iltapäivällä kokoontua aina vuoden 1985 kevättalveen saakka nykyisen Karatalon paikalla olleessa Espoon nuorisotoimen hallinnoimassa nuorisotalossa, joka oli parakkimainen rakennus. Rakennus purettiin Karatalon rakentamisen käynnistyessä. Karatalosta yhdistyksen jäsenet odottivat itselleen toimintatiloja.  

Karatalon tilaratkaisut ja tilojen muu päiväkäyttö eivät kuitenkaan ole mahdollistaneet yhdistyksellemme tässä talossa toimimista. Yhdistyksemme on joutunut etsimään vaikeuksia kokien ja muuttoja tehden riittäviä ja sopivia tiloja toiminnalle Karakalliosta ja myös lähi asuinalueilta. Viimeaikojen kovimmassa tila-ahdingossa vuosina 2008 ja 2009 saimme Leppävaaran seurakunnalta tiloja käyttöömme Karakalliossa. Vuoden 2009 syyskaudesta lähtien olemme voineet kokoontua viikoittain Espoon Eläke­kotisäätiön Palvelutalo Hopeakotkan ravintolasalissa. Tämä sali on mahdollistanut vireän toiminnan eikä ole asettanut liikuntarajoitteisillekaan esteitä osallistumiselle.

Kerhomme kokoaakin nykyisin yli 50 jäsenen joukon keskiviikkoisin viihtymään yhdessä. Viime vuonna kokoonnuimme kerhoon 31 kertaa ja henkilökäyntejä kerhossa oli yhteensä 1583. Lauluryhmämme, lausujamme, tarinan- ja vitsinkertojat, tietokilpailut, arpajaiset, asiakeskustelut, vierailijat ja tietenkin taitavan viulistin säestämä yhteislaulu tekevät näistä tuokioista kiinnostavia ja viihtyisiä.

Toimimme toki myös ulkona. Aktiiviset liikuntavetäjämme huolehtivat myös ympärivuotisesti maanan­taisin klo10 Karakallion torilta aloitettavista sauvakävelylenkeistä ja kesäkaudet torstaisin iltapäivisin järjestämme petankin pelaajille Karakallion koulun kentällä kisailua.

Teemme myös vierailu -, tutustumis- ja teatterimatkoja.

Karakallion Eläkkeensaajat toimii myös eläkeläisväestön kokemusten ja tuntojen viestin viejänä virka­miehille ja poliittisille päättäjille. Nyt Espoon eläkeikäisen väestön määrän nopea kasvu on suuri haaste Espoon päättäjille. Terveys- ja hoivapalvelut eivät riitä oikea-aikaisesti ja laadultaan kunnollisina kaikille niitä tarvitseville. Vanhusväestön terveydenhoidon ja hoivapalvelujen nykyisten puutteiden poistamiseksi ja lisääntyvään avun tarpeen kasvuun vastaaminen vaatii Espoon kaupungilta huomattavan suurta alan henkilöstön määrän ja myös hoito- ja hoivapaikkojen lisäystä.

Hoidon ja hoivan sekä kaikkinaisen vanhusväestön avuntarpeen tyydyttäminen nykyistä oikeuden­mukaisemmin sekä huomattavasti nykyistä kattavammalla ja tehokkaammalla palvelujen laadun valvonnalla edellyttää suurta henkilöstöresurssien lisäystä. Vasta terveys- ja hoivapalvelujen henkilös­tövajeen poistuttua voidaan turvata ihmisarvoisesti ja yhdenvertaisesti hoito ja hoiva jokaiselle sitä tarvitsevalle.

Olemme olleet ja olemme jatkuvasti suorassa yhteydessä Espoon päättäjiin eläkeläisväestön palve­lujen kehittämiseksi ja koettujen epäoikeudenmukaisuuksien poistamiseksi.

Yhdistyksemme tarjoaa kaikenikäisille eläkeläisille ilon hetkiä ja turvallista yhdessäoloa hyvässä seurassa.

Tervetuloa kaikki eläkeläiset mukaan toimintaamme ja saamaan uusia elämyksiä.

http://karakallio.elakkeensaajat.fi/