Hyvinkään Eläkkeensaajat

Hyvinkään Eläkkeensaajat ry –
40 vuotta toimintaa

Hyvinkään Eläkkeensaajat ry:n syntysanat lausuttiin joulukuun 14. päivänä vuonna 1971 Osuusliike Ahjon kerhohuoneella. Eläkkeensaajien Keskusliiton toiminnanjohtaja Aarre Lauliainen selvitti kokoukseen saapuneille neljällekymmenelle henkilölle järjestäytymisen merkitystä ja tavoitteita.

Puheen innoittamana perustettiin Keski-Hyvinkään Eläkkeensaajat ry. Vuonna 1998 nimi muutettiin koko kaupunkia käsittäväksi Hyvinkään Eläkkeensaajat ry:ksi.   
    Naisenemmistöisen yhdistyksen toiminta alkoi rivakasti rouva Lilly Lindforsin johdolla. Kun jäsenmäärä nousi yli sadan, johtokunta joutui päättämään rajoituksesta tilanpuutteen takia. Ongelman poistuttua kirjoissa oli jo parisensataa nimeä.
    Yhdistyksen nykyinen jäsenmäärä on 180. Pyrimme edelleen saamaan joukkoomme hiljattain eläkkeelle siirtyneitä tai pian siirtyviä henkilöitä. Pysyvistä tiloista on alkuhankaluuksien jälkeenkin ollut pulaa. Pitkään kokoonnuimme Hyvinkään seurakuntakeskuksessa, nykyisin Veteraanitalolla.
    Ohjelmalliset ”isot kerhot” ovat näkyvin toimintamuotomme. Ne ovat monille turvallisuutta tuova tukiverkko, ja niihin osallistuu 60–80 jäsentä. Kerho tarjoaa mahdollisuuden tavata samanhenkisiä ystäviä ja tuttuja ja torjua näin yksinäisyyttä. Edunvalvonta ja sosiaaliedut olivat kiinnostavimpia aiheita, kun jäsenistöltä kyseltiin, mistä asioista he haluaisivat asiantuntijoiden kertovan. Harrastekerhojen ja kulttuuritoiminnan avulla pyrimme edistämään jäsenten fyysistä ja henkistä toimintakykyä.
    Yhdistyksen ”Laulusiskot” ovat esiintyneet paitsi kerhoissa myös kaupungin palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. ”Ikinuoret oppijat” aloittivat juuri englannin opiskelun. Käsityökerhon ahkerien jäsenten käsissä heiluvat niin puikot kuin koukutkin, ja taidot on huomattu: Hyvinkään kaupunki tilasi matkamessuja varten neljä edustuspukua, joita virkattiin kolmen ihmisen voimin kaksi kuukautta. Kerho järjestää kolmet myyjäiset vuodessa, mutta laatuneuleita on myyty myös palvelutaloissa ja toritapahtumissamme.
    Yhdistys pyrkii liikuntakerhojen avulla motivoimaan jäsenistöä pitämään huolta kunnostaan, jotta päivittäisistä toiminnoista suoriuduttaisiin mahdollisimman pitkään ja vältettäisiin laitoshoidolle altistuminen. ”Voimaa Vanhuuteen” -ohjelman Elinvoimaa 75+ -projekti on onnistunut hyvin vertaisohjaajiemme johdolla ja sitä pyritään jatkamaan. Osallistujien lihaskunnon todettiin nousseen huomattavasti. Taitoa ja tasapainoa -kerhon käytännönläheiset harjoitusliikkeet ovat osaltaan tukeneet kuntosaliharjoittelua.
    Aikaa on vierähtänyt siitä, kun liikuntaryhmämme jumppasi huumorin voimalla Taidemuseon kokoussalin tuolien ja pöytien välissä häiriten ”ylös–alas” -huudoilla taiteenystävien nautintoa. Nyt, kiitos kaupungin, olemme voineet jumpata fysioterapeutin johdolla paremmissa tiloissa. Monet ovat löytäneet tien myös liikunnallisen ja tarkkuutta vaativan Boccia-pelin pariin. Laji tuo arkipäivään hiukan jännitystä ja odottamattomia tilanteita.
    Koti- ja ulkomaanmatkailulla on ollut aina sija Hyvinkään Eläkkeensaajien toiminnassa. Ei ole lainkaan huono tavoite järjestää jäsenistölle kevät- ja syyskautena lyhytkestoinen, turvallinen ja edullinen kotimaan matka tutussa seurassa. Vuosikymmenien aikana olemmekin kolunneet monet kotimaan kolkat, matkailleet naapurimaissa ja osassa Eurooppaa. Tutuiksi ovat tulleet niin risteilyalukset kuin Viron kylpylätkin, joista on tultu takaisin virkistyneinä ja hyvin hierottuina. Suosituilla teatteriretkillä olemme nauraneet ja itkeneet komedioiden ja draamojen parissa ja nähneet koko joukon eturivin näyttelijöitä.


Puheenjohtajamme Hilkka Häkkilän sanoja lainaten: Elämänkaaremme rakentuu monista osista. Siihen liittyy vastoinkäymisiä, onnistumista, iloa ja surua. Silloin on tärkeää, että meillä on turvallisuutta luova tukiverkosto ja luottamus ihmisten välisissä toiminnoissa. Antakaamme oma panoksemme hyvään elämään toisiamme tukien ja kannustaen.   

Leena Heikkilä

http://hyvinkaa.elakkeensaajat.fi/