Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry

Liittokokous

Joka neljäs vuosi kokoontuva liittokokous on EKL:n ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin. Eläkkeensaajien Keskusliiton liittokokous avattiin 9.6.2021 Turussa ja keskeytyksen jälkeen jatkettiin 3. - 4.11.2021 Turun Messukeskuksessa.

Valtuusto

Liittokokousten välisenä aikana valtuusto käyttää päätäntävaltaa liiton asioissa. Valtuuston varsinaisia kokouksia pidetään kaksi kalenterivuodessa, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa.

Valtuustoon kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsema puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet ja kaksi heidän henkilökohtaista varajäsentä, yksi piirin jäsenen edellisen kalenterivuoden lopussa ollutta jokaista alkavaa 2000 jäsenlukua kohti. Piirillä on oikeus nimetä ehdokkaita. Hallitukseen kuuluva henkilö ei voi kuulua jäsenenä eikä varajäsenenä valtuustoon.

Uudenmaan piirin jäsenluku on yli 6000 -> neljä (4) valtuustopaikkaa
 Kaudelle 2021 - 2025 piiristämme valitut

Valtuuston puheenjohtajaksi Mirja Janérus 040 500 3342 mirja.janerus@elisanet.fi

 Varsinainen jäsen Henkilökohtaiset varajäsenet 2 kpl
 Marja Leppänen Lassi liljanto Pirkko Niemi
 Kaija Viitakoski Kari Närhi Leena Karhu
 Seppo Kurki Sirkka Klint  Jukka Tammi
 Aarno Järvinen Martti Nykänen Heli Heiskanen

Hallitus

Liiton lainmukaisena hallituksena on hallitus, jonka muodostavat varsinaisen liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja ja viisitoista (15) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinnassa pyritään piirikohtaiseen tasapuolisuuteen.

Liittoon kuuluu 15 alueellista piiriä -> yksi (1) hallituksen jäsen jokaisesta piiristä

Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi liiton työvaliokunnan, jonka koostumus on:

  • Simo Paassilta, hallituksen puheenjohtaja
  • Ulla Pullola, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja, Hämeen piiri
  • Veijo Lehto, hallituksen jäsen, Helsingin piiri
  • Tarja Käpylä, hallituksen jäsen, Pirkanmaan piiri

Lisäksi työvaliokunnassa toimii liiton toiminnanjohtaja ja kokouksiin osallistuu liiton hallintojohtaja, järjestöjohtaja sekä johdon assistentti.

Eläkkeensaajien Keskusliiton hallitus 2021–2025 järjestäytymiskokouksessa Käpylän työväentalolla Helsingissä 9.12.2021. Kuva: Anneli Velho

EKL:n jäsenet
Piirin hyväksymisestä liiton jäseneksi päättää valtuusto. Liiton jäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Piiri

EKL:n hallitus jakaa maan piireihin. Piirin alueena on pääsääntöisesti valtiollisten vaalien vaalipiirin alue. Piirin toimielimet ovat piirikokous ja piirin hallitus.

Piirikokous

Piirin varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouspaikasta ja –ajasta päättää piirin hallitus.

Piirin jäsen (=yhdistys), joka on suorittanut piirin kokousta edeltäneeltä vuodelta jäsenmaksun, on oikeutettu lähettämään kalenterivuoden aikana pidettäviin kokouksiin yhden äänivaltaisen edustajan tai yhden varaedustajan jäsenmääränsä jokaista alkavaa 100 lukua kohden, kuitenkin enintään viisi edustajaa.

Piirin hallitus

Piirin lainmukaisena hallituksena on piirin hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan piirin puheenjohtajaksi, ja vähintään 6 ja enintään 12 muuta varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinnassa pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen.

Piirin jäsenet

Piirin jäsenenä voi olla jokainen piirin toiminta-alueella oleva liiton rekisteröity jäsenyhdistys, tai henkilöjäsen, jonka piirin hallitus hyväksyy jäseneksi.

Jäsenyhdistys

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous
maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Kokouspaikasta ja -ajasta päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja vähintään 4 ja enintään 8 muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään 2 ja enintään 8 varajäsentä.