Toukokuu 2021

Aiemmin alkaneet tapahtumat


1.3.2021

Tämän kuun tapahtumat


perjantai 7.5.2021

keskiviikko 12.5.2021

keskiviikko 26.5.2021

Toukokuu 2021
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31

RSS

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi enintään kuuden hengen kokoontumisrajoitusta koko toimialueellaan huhtikuun ajan.

31.3. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

31.3. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote

PDF-tiedosto19.2.2021 Aluehallintoviraston tiedote.pdf (167 kB)
KAIKKI YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET KIELLETTY
PDF-tiedosto31.3. Päätös ESAVI_10258_2021.pdf (88 kB)
Määräys 31.3.2021 Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen
PDF-tiedosto31.3. AVIn tiedote tiiviste.pdf (42 kB)

Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset


Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset ovat lähtökohtaisesti yleisötilaisuuksia.
Niitä siis koskevat aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset.  

3.10.2020-30.6.2021 on voimassa laki (677/2020), jolla voidaan poiketa yhdistyslaista koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Käytännössä laki mahdollistaa yhdistysten sääntömääräisten kokousten järjestämisen etäyhteyksillä. 

Läsnäolokokouksissa osallistujia voi jakaa pienempiin ryhmiin selkeästi erillisiin tiloihin, joilla on oma sisäänkäynti. Tällöin tartuntataudin leviämisen estämisen näkökulmasta on tulkittavissa, että jokainen pienempi ryhmä muodostaa oman tilaisuutensa, jota kutakin koskee voimassa oleva määräys kokoontumisrajoituksista.  

Vastuu kokousten järjestämisestä osallistujille turvallisella tavalla on aina kokouksen järjestävällä yhdistyksellä.
Epidemiatilanteessa lähikontaktien määrä pitäisi karsia minimiin ja jokaisen tulisi omalta osaltaan huomioida suositukset ja ohjeet, joilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä. 

EKL:n hallitus päätti siirtää liittokokouksen ajankohtaa

Hallitus totesi, että tässä koronatilanteessa ei normaalin kokouksen pito ole mahdollista. Liiton ykkösprioriteetti asiassa on jäsenten turvallisuus ja terveys, eikä liitto halua asettaa kokousedustajia alttiiksi vaaralle, että korona leviäisi liittokokouksessa.

Hallitus päätti yksimielisesti, että liittokokous avataan järjestävän valiokunnan, eli puheenjohtajiston ja sihteeristön, toimesta 9.6.2021. Samalla kokous keskeytetään ja kutsutaan uudelleen koolle Turkuun 3. - 4.11.2021 .

Muista sääntöjen määräämistä, sekä jäsenistölle jo tiedotetuista kokousjärjestelyiden aikarajoista pidetään kiinni, eikä niitä enää muuteta.

Liittokokouskutsu ja -materiaali

postitettiin yhdistyksille 16.4.2021. Yhdistys toimittaa materiaalin kokousedustajilleen


Kokousedustajien valtakirjat

on lähetettävä liiton toimistoon viimeistään 7.5.2021.