Loppuvuosi 2022

Vuoden 2023 alustava aikataulu

Matkat ja kulttuuri 

  • Jouko Koskinen  / jouko48.koskinen@outlook.com /  0400 402 172
  •  Maija Rita          /  maija.rita@pp.inet.fi                    / 040 745 9585