TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

YLEISTÄ

Vuosi 2020 on piirin 47. toimintavuosi. Piirillä on 36 jäsenyhdistystä.
Piiri tukee ja ohjaa toimivia jäsenyhdistyksiään. Tätä tehtävää piiri toteuttaa välittämällä tietoa, järjestämällä tapahtumia ja edistämällä jäsenyhdistysten ja muiden piirin alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyötä ja sosiaalista kanssakäymistä.

EDUNVALVONTA 

Keskeinen osa piirin edunvalvontatyötä on vaikuttaminen alueellisiin sekä valtakunnallisiin yhteiskunnan päättäjiin. Sotelain valmistelun edistymistä seurataan ja aiemmin asetettu piirin sote-työryhmä jatkaa työtään. Piirin hallitus järjestää harkintansa mukaan tiedotus- ja koulutustilaisuuksia jäsenyhdistysten jäsenille. Kansanedustajille järjestetään edun¬valvontatilaisuus ajankohtaisista aiheista toimintavuoden aikana.
Osallistutaan jäsenhankintakampanjaan yhteistyössä EKL:n kanssa. 
Piirin hallitus jatkaa henkilökohtaista yhteydenpitoa alueen yhdistyksiin. Tavoitteena on vierailla kaikissa jäsenyhdistyksissä vuoden aikana. Jäsenhuolto, -hankinta ja toimintaan aktivointi on yksi osa-alue tapaamisissa.
 

HALLINTO 

Piirikokoukset

Piirin varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa; kevätpiirikokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyspiirikokous marraskuun loppuun mennessä. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä jäsenkokouksia. 

Piirin hallitus 

Piirin hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 12 varsinaista jäsentä ja 12 henkilökohtaista varajäsentä. Piirin hallitus kokoontuu varajäsenineen erikseen tehdyn kokousaikataulun mukaisesti. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan sekä vastuuhenkilöt eri asiakokonaisuuksiin. 

JÄRJESTÖTOIMINTA 

Toimintavuonna järjestetään koulutusta, kilpailutoimintaa ja yhteisiä tapahtumia yhdistysten jäsenille.

Koulutus 

Koulutusta järjestetään yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Piirin koulutustoiminnassa otetaan huomioon yhdistysten toivomukset ja tarpeet. Koulutusyhteistyötä Helsingin piirin kanssa jatketaan tiiviinä ja mahdollisimman moni koulutustapahtuma pyritään järjestämään yhteisinä. Koulutustarjontaa koordinoidaan Liiton koulutuksen kanssa, niin että päällekkäisyyksiä ei synny. TSL on edelleen yhtenä yhteistyökumppanina koulutuksen toteutuksessa.
Koulutustapahtumina vuodelle 2020 on suunnitteilla:

  • Yhdistystoiminnan peruskurssi alkuvuodesta
  • Koulutusristeily Tukholmaan yhdessä Helsingin piirin kanssa maaliskuun alussa
  • Toimihenkilöpäivä puheenjohtajille, sihteereille ja muille toimihenkilöille
  • Yhdistysten kehityspäivät yhdessä Helsingin piirin kanssa lokakuussa, Rajaniemi
  • Taloudenhoitajien ja toiminnantarkastajien ajankohtaispäivä yhdessä Helsingin piirin kanssa
  • Matkavastaavien virikepäivä yhdessä Helsingin piirin kanssa syyskuussa
  • Ryhmä- ja vierihoitomuotoista digi- ja kotisivukoulutusta yhteistyössä EKL:n, Helsingin piirin ja TSL:n kanssa
  • Selvitetään yhdistysten kiinnostusta myös muuhun koulutukseen

Liikunta ja kilpailut 

Olemme mukana EKL:N valtakunnallisessa liikuntakampanjassa ja haastamme jäsenyhdistykset osallistumaan kampanjaan.
Piiri järjestää yhteistyössä yhdistysten kanssa seuraavia kilpailuja:

Aika    Laji    Paikka    Järjestäjä
24.1. Sisäboccia, henkilökohtainen, Porvoo, Kokonhalli, Porvoon Eläkkeensaajat
21.2. Sisäboccia, joukkuekilpailu, Porvoo, Kokonhalli, Porvoon Eläkkeensaajat
1.3.-30.4. Ylös ja ulos – kuntoilemaan! Eläkkeensaajien Keskusliitto
6.3. Pilkkikilpailu, avoin, Porvoo, Hamarin ranta, Porvoon Eläkkeensaajat
15.5. Ulkoboccia, henkilökohtainen, Vantaa, Tikkurilan urheilupuisto, Simonkylän Eläkkeensaajat
19.5. Rannaltaonginta, avoin, Loviisa, Loviisan Eläkkeensaajat
21.8. Mölkky, viralliset säännöt, Korso, Ruusupaviljonki, Korson Eläkkeensaajat
26.8. Laituripilkki, avoin, Nummela, Nummelan Eläkkeensaajat
28.8. Ulkoboccia, joukkuekilpailu, Järvenpää, Järvenpään Eläkkeensaajat
25.9. Virkistyspäivä, Kiljavanranta, Uudenmaan ja Helsingin piirit
         - tikanheitto, henkilökohtainen
         - mölkky, joukkuekilpailu piirin säännöt 
13.11. Pariboccia, Porvoo, Kokonhalli, Porvoon Eläkkeensaajat

Kulttuuritoiminta 

Vuoden 2020 kulttuuritapahtumat noudattavat vuoden 2019 tapahtumia.
Järjestetään kevätjuhla, syysjuhla, kulttuurikatselmus ja kirkkopäivä yhteistyössä alueen yhdistysten kanssa. Järjestetään kulttuuritapahtumat oman piirin puitteissa tai yhdessä Helsingin piirin kanssa.
Jäsenten toivotaan osallistuvan yhdistysten, piirin ja EKL:N järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Viestintä 

Tiedotteet lähetetään yhdistysten ilmoittamalle yhteyshenkilölle ensisijaisesti sähköpostina ja tarvittaessa lähetetään kirjepostina. 
Ajanmukaiset ja päivitetyt piirin kotisivut ovat ensisijaiset yleisten asioiden ja tapahtumien tehokkaassa tiedon väittämisessä niin jäsenistölle kuin yleisöllekin.
Piirin yhteisistä tapahtumista ja kannanotoista lähetetään artikkelipohjia yhdistyksille. Myös siten aktivoidaan yhdistyksiä edistämään tunnettavuutta ja tietoa omasta ja piirin toiminnasta paikallislehdille.

Yhteistoiminta 

Piiri on aktiivisessa yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n, EKL:N Helsingin piirin ja muiden EKL:N piirien, Työväen Sivistysliitto TSL ry:n sekä Uudenmaan Piirien Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunnan (PENK) kanssa.

Talous 

Piirin talouden perustana ovat jäsenmaksutuotot sekä EKL:N piirille myöntämä toiminta-avustus. 
Vuoden 2020 jäsenmaksu yhdistyksille on 1,50 € / jäsenyhdistyksen jäsen.

Historiikki 

Peruskäsikirjoitus on valmis ja oikolukuvaiheessa. Historiikkia täydennetään edelleen, tehdään kuvasuunnitelma ja päätetään kirjan painoasusta ja kannesta. Teoksen pitää olla valmis vuoden 2022 loppuun mennessä ja mennä painoon seuraavan vuoden alussa. 
Historiikki julkaistaan Piirin 50-vuotisjuhlassa.