TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

YLEISTÄ

Vuosi 2019 on EKL:n Uudenmaan piiri ry:n 46 toimintavuosi. Yhdistykseen kuuluu 36 jäsenyhdistystä. Toimintavuotta tulevat sävyttämään eduskuntavaalit 14.04.2019, europarlamenttivaalit 26.05.2019 ja mahdollisesti maakuntavaalit, jotka pidetään ennakko-tiedon mukaan samana päivänä europarlamenttivaalien kanssa, Eduskuntavaalit sekä maakuntavaalit ovat erittäin tärkeitä jäsenistömme kannalta. Näiden vaalien tulokset määrittävät suuressa määrin pienituloisen eläkeläisväestön mahdollisuudet hyvään vanhuuteen.
Piirin toiminnan tarkoituksena on tukea ja ohjata alueellaan toimivia jäsenyhdistyksiä.
Tätä tehtävää piiri toteuttaa välittämällä tietoa, järjestämällä tapahtumia ja edistämällä jäsenyhdistysten ja muiden piirin alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä.
Piirin toiminnasta valmistetaan esittelyvideo.

EDUNVALVONTA

Keskeinen osa piirin edunvalvontatyötä on vaikuttaminen alueellisiin sekä valtakunnallisiin yhteiskunnan päättäjiin.
Sotelain valmistelun edistymistä seurataan. Aiemmin asetettu piirin sote-työryhmä jatkaa työtään. Piirihallitus järjestää harkintansa mukaan tiedotus- ja koulutustilaisuuksia jäsenyhdistysten jäsenille.
Järjestetään edunvalvontatilaisuus kansanedustajille alku syksystä.
HSL:n matkakorttiuudistusta seurataan.

HALLINTO

Piirikokoukset

Piirin varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa; kevätpiirikokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyspiirikokous marraskuun loppuun mennessä.
Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä jäsenkokouksia.

Piirin hallitus

Piirihallitukseen valitaan 12 varsinaista jäsentä ja 12 henkilökohtaista varajäsentä.
Piirihallitus kokoontuu varajäsenineen erikseen tehdyn kokousaikataulun mukaisesti. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan sekä vastuuhenkilöt eri asiakokonaisuuksiin.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Toimintavuonna järjestetään koulutusta, kilpailutoimintaa ja yhteisiä tapahtumia yhdistysten jäsenille

Koulutustoiminta

Koulutusta järjestetään yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Yhteistyökumppaneita koulutuksessa ovat EKL, EKL:n Helsingin piiri ja Työväen Sivistysliitto.
Piirin koulutustoiminnassa otetaan huomioon yhdistysten toivomukset ja tarpeet.

 • Koulutusristeily Tukholmaan yhdessä Helsingin Piirin kanssa.
 • Järjestötoiminnan perusperuskurssi alkuvuodesta.
 • Toimihenkilöpäivät puheenjohtajille, sihteereille ja muille toimihenkilöille maalis-huhtikuussa.
 • Yhdistysten kehityspäivät yhdessä Helsingin piirin kanssa lokakuussa, - Rajaniemi
 • Taloudenhoitajien ja toiminnantarkastajien ajankohtaispäivä yhdessä Helsingin piirin kanssa keväällä.
 • Matkavastaavien virikepäivä yhdessä Helsingin piirin kanssa syyskuussa.
 • Ryhmä- ja vierihoitomuotoista digi- ja kotisivukoulutusta yhteistyössä EKL:n, Helsingin piirin ja TSL:n kanssa.
 • Selvitetään yhdistysten kiinnostus myös muuhun koulutukseen esim. bocciatuomarikurssi, kännykkäkuvauskurssi tms.

Liikunta- ja kilpailutoiminta

Olemme mukana EKL:n valtakunnallisessa liikunta kampanjassa ja haastamme jäsenyhdistykset osallistumaan kampanjaan.
Piiri järjestää yhteistyössä yhdistysten kanssa seuraavia kilpailuja:

 • Sisäboccia henkilökohtainen, Porvoon Eläkkeensaajat

 • Sisäboccia joukkuekilpailu, Porvoon Eläkkeensaajat

 • Ylös ja ulos - kuntoilemaan, liikunnan haastekampanja 1.3. - 30.4.2019

 • Pilkkilpailu avoin, Porvoo

 • Sisäboccian henkilökohtaiset, EKL:n mestaruuskilpailut, Porvoon Eläkkeensaajat

 • Ulkoboccia henkilökohtaiset, Kalevi Kousan muistokilpailut, Simonkylän Eläkkeensaajat

 • Rannaltaonginta avoin, Loviisan Eläkkeensaajat

 • Ulkoboccia joukkuekilpailu, Myyrmäen Eläkkeensaajat

 • Laituripiikki avoin, Nummelan Eläkkeensaajat

 • Virkistyspäivä

  • Tikanheitto, henkilökohtainen

  • Mölkky, joukkuekilpailu

 • Pariboccia, Porvoonseudun Eläkkeensaajat

Kulttuuritoiminta

Vuoden 2019 kulttuuritoiminnan tapahtumat noudattavat vuoden 2018 tapahtumia.

 • Kevätjuhla, syysjuhla ja kirkkopäivä järjestetään yhteistyössä alueen yhdistysten kanssa.

 • Osallistutaan neljän piirin yhteiseen tapahtumaan. Järjestelyistä vastaa Kymen

  piiri. Suunnitteilla on Helsingin piirin ja Uudenmaan piirin yhteinen kulttuuritapahtuma

 • Osallistutaan EKL:n järjestämään valtakunnalliseen risteilyyn

Jäsenten toivotaan osallistuvan yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin.

 

Viestintä

Tiedotuskirjeet lähetetään yhdistysten ilmoittamalle yhteyshenkilölle ensisijaisesti sähköpostina ja tarvittaessa lähetetään kirjepostina. Piirin yhteisistä tapahtumista ja kannanotoista lähetetään artikkelipohjat yhdistyksille. Myös siten aktivoidaan yhdistyksiä välittämään tunnettuutta ja tietoa omasta ja piirin toiminnasta paikallislehdille.
Pidetään kotisivut ajan tasaisina. Etsitään some-vastaavaa.

Yhteistoiminta

Ollaan aktiivisessa yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n, EKL:n Helsingin piirin ja muiden EKL:n piirien, Työväen Sivistysliitto ry:n sekä Uudenmaan Piirien Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunnan (PENK) kanssa.

Talous

Piirin talouden perustana ovat jäsenmaksutulot sekä EKL:n myöntämä toiminta-avustus.

Vuoden 2019 jäsen maksu on 1,50 € / jäsenyhdistyksen jäsen.

Historiikki

Piirin 50-vuotishistoriikin valmistelua jatketaan erikseen luodun aikataulun mukaan.