Yhdistyslain (31§) mukaan kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus pyynnöstä saada nähdä yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. (Huom. piirin jäseniä ovat yhdistykset).

Hallituksen kokouksen pöytäkirjat eivät ole julkisia,
eikä niitä ole pakko näyttää muille kuin (piirin) hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille, jollei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä. (säännöissämme ei ole tästä mainintaa)

Jokaisen on kuitenkin oikeus saada pöytäkirjanote siitä pykälästä,
jossa käsitellään häntä koskevaa asiaa.