Kyselyoikeus on jäsenen oikeus saada yhdistystä koskevia tietoja

  • Yhdistyksen jäsenellä on oikeus pyynnöstä saada yhdistyksen pöytäkirjat nähtäväkseen
  • Yhdistyksellä ei ole velvollisuutta antaa jäljennöksiä tai otteita pöytäkirjasta