Pöytäkirja voidaan tarkastaa kolmella tavalla:

  1. käyttämällä vähintään kahta kokouksessa valittua ja läsnä ollutta pöytäkirjan tarkastajaa
  2. seuraavassa kokouksessa
  3. kulumassa olevassa kokouksessa, jos päätöksestä tai päätöksistä halutaan välittömästi lainvoimaisia tai pöytäkirja tai pöytäkirjanote tarvitaan liitteiksi (esimerkiksi pankkitiliä avattaessa).

Yhdistyksen sääntömääräisen ja ylimääräisen kokouksen pöytäkirjan tulee olla kahden kokouksessa valitun pöytäkirjan tarkastajan allekirjoittama, ja lisäksi siinä tulee olla myös puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset.

Hallituksen kokousten pöytäkirjoista ei yhdistyslaissa ole ohjeita,
mutta hyvään yhdistyskäytäntöön kuuluu, että myös hallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan. Muuten yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastus on mahdotonta.