Vaalikelpoisuudella tarkoitetaan kelpoisuutta tulla valituksi yhdistyksen luottamustehtävään

Samaa kuin puheenjohtajalta edellytetään myös yhdistyksen nimenkirjoittajilta

  • Konkurssissa tai holhouksen alaisena oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä, velkasaneerauksessa oleva voi olla.
  • Vähintään 15 vuoden ikä, puheenjohtajalla 18 v
  • Ketään ei voi valita minkään yhdistyksen luottamustoimeen tai sen kokouksen tehtävään suostumuksetta