2021 TULOKSET

- - - -

Uudenmaan piirin 2021 liikuntahaastekilpailun tulokset

22 yhdistystä lähetti liikuntapäivistään ilmoittaneiden ja yhteenlaskettujen liikuntapäivien lukumäärät. Tulos oli pienempi kuin aikaisempina vuosina.