2021 TULOKSET


Uudenmaan piirin 2021 liikuntahaastekilpailun tulokset

22 yhdistystä lähetti liikuntapäivistään ilmoittaneiden ja yhteenlaskettujen liikuntapäivien lukumäärät. Tulos oli pienempi kuin aikaisempina vuosina.