Liittokokous 10. - 11.6.2014 Jyväskylässä

Uusi hallitus vas. Matti Ojala Keski-Suomen piiri, Rauno Kousa ruotsinkielinen PCF, Niilo Hamari Pohjanmaa, Veijo Lehto Helsinki, Risto Örling Oulu, Leena Teittinen Mikkeli, Kimmo Reponen Kymi, Matti Hellsten pj, Ritva Nummela Häme, Tauno Mönkkönen Kuopio, Leena Ruusunen Uusimaa, Markku Harju Lappi, Eira Väänänen Pohjois-Karjala, Pirkko Oksa Pirkanmaa, Simo Paassilta Varsinais-Suomi ja Jarkko Haavisto Satakunta.

Eläkkeensaajien Keskusliiton Jyväskylässä pitämän liittokokouksen julkilausumassa nostetaan voimakkaasti esiin huoli pienituloisten eläkkeensaajien toimeentulo-ongelmista. Tilanne vain pahenee, mikäli maan hallituksen kehysriihipäätös indeksikorotusten jäädytyksistä toteutuu.

Lisäksi lähipalvelujen turvaaminen kaikille ikääntyneille on osa liiton ohjelmajulistusta seuraavalle kolmivuotiskaudelle

Pienituloisten henkilöiden määrä maassa on noin 635 000. Eläkkeensaajia on 1,3 milj. ja heistä 220 000 kuuluu pienituloisiin. 75 vuotta täyttäneistä peräti joka neljäs on pienituloinen.

Jo sovitut 0,4 prosentin indeksikorotukset tulevat vaikuttamaan kunta- ja valtiontalouteen heikentävästi: kansaneläkettä ja pientä työeläkettä saavien ostovoima alenee ja valtion verotulot vähenevät. Lisäksi indeksikorotusten leikkaus vaikuttaa pysyvästi työeläkkeiden tasoon, kun palataan takaisin normaaleihin lakisääteisiin indeksitarkistuksiin.

EKL ry on vahvasti sitä mieltä, että yksipuolinen päätös leikata eläkeindeksiä rikkoo sovittuja lakisääteisen eläkejärjestelmän pelisääntöjä. Liitto vaatii maan hallitusta luopumaan eläkeindeksin jäädyttämisaikeista.

Eläkkeensaajien Keskusliitto vaatii, että maamme pienituloisten taloudellisen tilanteen parantamiseksi toteutetaan kansaeläkkeeseen reilu tasokorotus. Täyden kansaneläkkeen määrä on yksinäisellä eläkkeensaajalla nostettava takuueläkkeen tasolle kiireellisesti.

Toimivat lähipalvelut turvattava kaikille

EKL ry muistuttaa, että väestön ikääntyessä toimivien lähipalveluiden merkitys kasvaa yhteiskunnassa entisestään. Lähipalveluina pidetään palveluita, jotka tuodaan kotiin, tuotetaan kodin lähellä tai palvelun äärelle on hyvät kulkuyhteydet.

- Palvelujen etääntymisestä kärsivät erityisesti haja-astutusalueilla asuvat ryhmät, joilla on eniten palvelutarpeita, mutta ei resursseja hankkiutua kaukana sijaitsevien palvelujen piiriin. On ehdottomasti huolehdittava, että kaikilla ikääntyvillä on yhtäläiset mahdollisuudet saada sote- sekä muut tarvittavat lähipalvelut riittävän läheltä, painottaa EKL:n puheenjohtaja Matti Hellsten.

EKL:n 19. liittokokous valitsi porvoolaisen Hellstenin toiselle kaudelle liiton puheenjohtajaksi. Tampereelta kotoisin oleva sosiaalineuvos Arja Ojala jatkaa liiton valtuuston puheenjohtajana. Valtuuston varapuheenjohtajiksi valittiin Marja Ulmanen Kouvolasta ja Raimo Saari Urjalasta.

Lisätietoja:
Matti Hellsten, Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja
puh. 0400 464 587

Arja Ojala, Eläkkeensaajien Keskusliiton valtuuston puheenjohtaja
puh. 0500 877 333


Liittokokouksen henkilövalinnat eivät tuoneet yllätyksiä. Valtuuston varapuheenjohtajatkin valittiin vaalivaliokunnan esityksen perusteella yksimielisesti. Piirien esitykset hallituksen ja valtuuston muiksi jäseniksi hyväksyttiin sellaisenaan.

Liittokokousasiakirjan sisältö käsiteltiin ja esitykset hyväksyttiin pääosin hallituksen esitysten mukaisesti. Muutama esitys meni kommentoituna menettelytapavaliokuntaan ja korjatut esitykset hyväksyttiin sitten yksimielisesti. Vain liiton jäsenmaksusta tuli koeäänestys, jonka tuloksena liiton jäsenmaksua päätettiin korottaa 2 euroa. Liiton jäsenmaksu on 2015 vuoden alusta 8 euroa / jäsen.

Jäsenmaksun korotukseen oli tarvetta, koska jäsenistön dunvalvonta tuo yhteiskunnassa monenlaisia haasteita, uusina asioina ovat mm. vanhuspalvelulaki, sote-uudistus ym.

Näiden asioiden hoitamiseen tarvitaan alan ammattilaista. Timo Kokko on hoitanut liiton sosiaaliasiat hyvin, mutta emme voi lisätä uusien asioiden myötä hänen työtaakkaansa liiallisesti.

Liikunnan haastekilvassa Uudenmaan piiri oli täysin ylivoimainen ja sai siitä liiton kunniakirjan.

Liittokokoukseen osallistuminen

 • Jokainen yhdistys saa lähettää kutakin alkavaa 300 jäsentä (31.12.2013/liiton jäsenmaksu) kohti yhden edustajan
 • Jokainen piiri saa yhden valtuustopaikan kutakin alkavaa 2000 jäsentä kohti (31.12.2013/liiton jäsenmaksu)
 • Yhdistykset voivat nimetä edustajansa joko 2013 syys- tai 2014 kevätkokouksessa
 • Liittokokousesitykset tehtävä 31.1.2014 mennessä
 • Esityksiä liittokokouksessa käsiteltäviksi asioiksi voi tehdä jäsenjärjestön jäsen, jäsenjärjestö, piiri, yhteisöjäsen, hallitus ja valtuusto
 • Edustajien valtakirjat jätettävä toukokuun alussa 2014
 • Edustajien syytä ottaa valtakirjoista kopio mukaan liittokokoukseen
 • Yhdistykset maksavat liittokokousedustajan/-edustajien matkat ja majoituksen, liitto maksaa kokousedustajien ohjelmaan merkityt ruokailut.

Liittokokouksen tehtävänä on:

 • käsitellä hallituksen toiminta- ja talouskatsaus edelliseltä liittokokouskaudelta,
 • käsitellä sääntöjen 14 §:n tarkoittamat esitykset,
 • käsitellä liiton toimintaohjelma seuraavalle liittokokouskaudelle,
 • valita valtuuston puheenjohtaja sekä valtuuston jäsenet sekä heille kullekin henkilökohtainen varajäsen sekä kaksi varapuheenjohtajaa, joiden tulee olla valtuuston varsinaisia jäseniä.
 • valita hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, sekä muut hallituksen jäsenet ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen,
 • valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
 • päättää jäsenmaksun ja yhteisöjäsenmaksun suuruudesta,
 • päättää valtuuston puheenjohtajalle ja jäsenille, liiton puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista,
 • päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

EKL:n hallintorakenne