Jäsenyhdistyksille osoitetut piirimme tiedotteet
ja niihin läheisesti liittyvät liitetiedostot 
ovat kirjautumisen vaativassa Jäsenhuoneessa

EKL:n tiedotteet löytyvät liiton sivuilta

Piirin tiedote 3 /2021

12.4.2021 jakelu: piirin yhdyshenkilöt ja uutispalsta

KEVÄTKOKOUS 27 - 29.4.2021 sähköpostikokouksena sekä tulevia tapahtumia piirissä

Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan piirin kevätkokous pidetään sähköpostikokouksena 27 – 29.4.2021

Kokouskutsu ja -aineisto on lähetetty piirikokousedustajille. Aika 27.4. klo 10 asti on kaikille piirikokousedustajille varattu kommentointiaika asialistan pykäläkohtien asioihin.

Poikkeuslain 677/2020 §4 mukaisesti piirin hallitus sallii asiamiehen käytön.

Varsinaiseen kokoukseen 27.4. klo 12 – 29.4. klo 16 toivotaan yhdistyksen edustajien valitse­van asiamiehekseen yhden edustajan, joka ilmoittautuu kokoukseen 27.4. klo 10 mennessä. Ilmoittautuminen piirin sihteerille irma.lonnroth@gmail.com


Piirin yleisaikataulusta voi lukea että, virkistyspäivä Kiljavanrannassa on jouduttu siirtämään ensi vuoden puolelle.

Samaisesta kalenterista näkyy myös, että kahdellatoista yhdistyksellä on merkkivuosi ja viime vuodeltakin usealta yhdistykseltä siirtyi merkkipäivä tämän vuoden puolelle. Siksi toivotaan, että mahdollisimman moni yhdistys lähettäisi EKL:n hopeisten ansiomerkkien esityksensä piirille jo ennen seuraavaa hallituksen kokousta 7.5. syysruuhkan helpottamiseksi.


Kulttuuripuolelle on Jouko Koskinen hakenut teatteriesityksiä, joista ensimmäinen olisi neljän esityksen sarja Jokiniemessä Teatteri Navethaliassa ma-ti 30.-31.8. Vain Eläkeläisille. (25 €). Molempina päivinä näytökset klo 13 ja 17. Ennakkomyynti ja varaukset Jouko Koskiselta.

Toinen teatteriesitys on 20.11. Vantaan Lumossa. Näistä tarkemmin hieman myöhemmin.


Liittokokouksen jatkokokous pidetään 3 – 4.11.2021 Turussa. Kesäkuussa kokouksen avaa vain järjestävä valiokunta, joka keskeyttää sen heti kutsuakseen jatkokokouksen


Useita alkuvuoden kilpailuja jouduttiin peruuttamaan tai siirtämään. Liikunnan haastekilpa lähes­tyy loppua ja yhdistysten liikuntavastaavien odotetaan lähettävän tulokset (liikuntapäivistään ilmoittaneiden lukumäärän ja yhteenlasketun liikuntapäivien lukumäärän) Erkki Partaselle 12.5. mennessä, jotta hän voi toimittaa piirin tuloksen liittoon.

Liikunnan haastekilvan jälkeen seuraava piirin kilpatilaisuus on toukokuussa rannaltaonginta Loviisassa ja sitten mennään jo syksyn puolelle.


Opinnoista kaikki jo sovitut tilaisuudet ovat vasta syksyn puolella ja mukana suunnitelluista on vielä avoimena muutama. *) merkityt tilaisuudet ovat yhdessä Helsingin piirin kanssa.

  • Matkavastaavien virikepäivä *)   perjantaina 24.9 Käpylän työväentalossa
  • Taloudenhoitajat toiminnantarkastajat -ajankohtaispäivä *)  perjantaina 15.10 Käpylän työväentalossa
  • Yhdistysaktiivien päivät *)  keskiviikosta - perjantaihin 10.-12.11.Rajaniemen lomakeskuksessa, Virroilla
  • Kerhonvetäjien virikepäivä *)  perjantaina 19.11. Käpylän työväentalossa

Soteseminaari Syyskuussa ??, Toimihenkilöpäivä loka-marraskuussa ?, Semiraari Tukholman risteilynä ??


Koetetaan vielä välttää koronaa ja muita ikäviä tilanteita ja odotetaan
kevään valoisuuden auttavan omaehtoisessa kunnon ylläpitämisessä.

 

Ystävällisesti, Uudenmaan piirin tiedottaja
Kari Närhi 
kari.narhi@live.fi  / puh 0404 1919 83

piirin kotisivut https://uusimaa.elakkeensaajat.fi

Liitteet

Piirin tiedote 2 /2021

31.3.2021 jakelu yhdyshenkilöt ja uutispalsta

Poikkeuksellinen aika vain jatkuu eikä kestosta ja rajoitusten sisällöstä
kohta osaa selvästi kertoa kukaan.

Kevätkokousasiat ovat varmaankin jo valmistuneet, vaikka varsinaista kokousta ehkä ei ole
pidetty. Yhdistyksien toivotaan ilmoittavan puuttuneet / korjatut tiedot toimihenkilöistä ja piirikokousedustajista sekä liittokokousedustajista yhteystietoineen 5.4. mennessä piirin sihteerille osoitteeseen irma.lonnroth@gmail.com tai piirin sivuilta osiosta "Yhdistykset" vasemmasta yläosasta kohdasta Henkilöilmoitukset 2021.

Aluehallintovirasto muutti kantaansa kokoontumisrajoituksista 11.3.2021:

Yhdistysten sääntömääräiset tai lakimääräiset kokoukset, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut, eivät ole yleisötilaisuuksia tai yleisölle avoimia tilaisuuksia kokoontumislaissa tarkoitetussa mielessä. Kuitenkin, jos kokous järjestetään paikan päällä, se pitää järjestää terveysturvallisesti.
Lakia koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020), joka on voimassa 30.6.2021 asti, ollaan jatkamassa aina vuoteen 2022 asti. Se mahdollistaa sääntömääräisten kokousten järjestämisen etäyhteyksillä, mutta ei jousta määräajoista.

Vastuu kokousten järjestämisestä osallistujille turvallisella tavalla on aina kokouksen järjestävällä yhdistyksellä. Epidemiatilanteessa lähikontaktien määrä pitää karsia minimiin ja jokaisen tulee omalta osaltaan huomioida suositukset ja ohjeet.

Piirin hallitus pitää seuraavan kokouksen 9.4. ja silloin on esillä piirin henkilöesitykset liiton hallitukseen ja valtuustoon sekä liittokokouksen valiokuntiin. Siksi piirin olisi saatava 5.4 mennessä tieto yhdistysten liittokokoukseen lähtevistä edustajista.

Liitteet

Piirin tiedote 1 /2021

24.2.2021 jakelu: piirin hallitus, yhdyshenkilöt ja yhdistysten tiedottajat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla KAIKKI sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusin) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita.
Määräys on voimassa ajalla 22.2.-14.3.2021.

Lisäksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on pidentänyt rajoitusten ja suositusten voimassaoloaikaa: 18.2. ilmoitettiin, että ryhmän aiemmin linjaamat rajoitukset ja suositukset yksi-tyistilaisuuksien järjestämiseen, julkisten tilojen käyttöön, harrastustoimintaan ja etätyöhön liittyen jatkuvat 31.3.2021 asti.

Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta vuoden alku on ollut kiireistä toimintaa monelle yhdistyksen toimihenkilölle - olisi pitänyt tammikuun puoleen väliin mennessä ilmoittaa piirille toimihenkilöt ja piirikokousedustajat yhteystietoineen. Monet ovat siinä jo onnistuneet, mutta muutamia vielä puuttuu. Helpoin tapa lienee tehdä se piirin sivuilta löytyvillä sähköisillä ilmoituslomakkeilla. Ne löytyvät osiosta "Yhdistykset" vasemmasta yläosasta kohdasta Henkilöilmoitukset 2021.
Jos kaikkia piirikokousedustajia ei valittu syyskokouksessa, ehtii asian korjata vielä yhdistyksen kevätkokouksessa.

Liite 1 yhdistyksistä sisältää tiedon jäsenmääristä vuoden 2020 lopussa liiton rekisterin mukai-sesti. Patentti ja rekisterihallitukseen tulisi tehdä ilmoitukset muuttuneista nimenkirjoittajista ja sääntömuutoksesta.
Liite 2 on piirin yleisaikataulu. Tilanteen takia se on toistaiseksi melko tyhjä, mutta päivitän sitä heti, kun lisätietoa saan.
Liite 3 on kilpailukalenteri. Sekin on kokenut jo useita muutoksia, tuskin ne vieläkään loppuvat. 
Liite 4 Liikuntahaaste. Osallistuminen on etenkin nyt erittäin tärkeää ja ajankohtaista.
Koulutusvastaava Aarno Järvinen ei ole voinut koulutuskalenteria laatia, mutta opintosuunnitelmat tälle vuodelle löytyvät piirin sivuilta. 
Liite 5 Piirin hallitus 2021. Piirin hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin etäkokouksena perjantaina 19.2. Seuraavakin hallituksen kokous 12.3. on Teams-kokous.
------
Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset ovat lähtökohtaisesti yleisötilaisuuksia. Niitä siis koskevat aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset. 3.10.2020-30.6.2021 on voimassa laki (677/2020), jolla voidaan poiketa yhdistyslaista koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi.
Käytännössä laki mahdollistaa yhdistysten sääntömääräisten kokousten järjestämisen etäyhteyksillä. 
Läsnäolokokouksissa osallistujia voi jakaa pienempiin ryhmiin selkeästi erillisiin tiloihin, joilla on oma sisäänkäynti. Tällöin tartuntataudin leviämisen estämisen näkökulmasta on tulkittavissa, että jokainen pienempi ryhmä muodostaa oman tilaisuutensa, jota kutakin koskee voimassa oleva määräys kokoontumisrajoituksista. Vastuu kokousten järjestämisestä osallistujille turvallisella tavalla on aina kokouksen järjestävällä yhdistyksellä. Epidemiatilanteessa lähikontaktien määrä pitää karsia minimiin ja jokaisen tulee omalta osaltaan huomioida suositukset ja ohjeet, joilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä.

----------

Ystävällisesti, Uudenmaan piirin tiedottaja
Kari Närhi kari.narhi@live.fi  / puh 0404 1919 83

UUTISPALSTA

Verohallinnon kysely eläkeläisille

Miten palvelu ja verotustoiminto ovat onnistuneet eläkeläisen näkökulmasta - ja toisaalta, mitä on vielä tehtävänä.

EETU ry:n kuntavaalipaneeli keskiviikkona 12.5.2021 klo 10–12

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kuntavaalipaneeli virtuaalitapahtumana keskiviikkona 12.5. klo 10-12.

Liittokokousasiakirjat

Liitto on postittanut 16.4.2021 Liittokokousasiakirjat -vihkoset yhdistyksien yhteyshenkilöille edelleen liittokokousedustajille jaettavaksi

Tiedote 3/2021

KEVÄTKOKOUS 27 - 29.4.2021 sähköpostikokouksena sekä tulevia tapahtumia piirissä

Tiedote 2/2021

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ

 

EKL:n järjestökirjeet ovat Jäsenhuoneessa

(Jäsenhuone vaatii
sisään kirjautumisen)