Jäsenyhdistyksille osoitetut piirimme tiedotteet
ja niihin läheisesti liittyvät liitetiedostot 
ovat kirjautumisen vaativassa Jäsenhuoneessa

EKL:n tiedotteet löytyvät liiton sivuilta

Piirin tiedote 1 /2021

24.2.2021 jakelu: piirin hallitus, yhdyshenkilöt ja yhdistysten tiedottajat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla KAIKKI sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusin) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita.
Määräys on voimassa ajalla 22.2.-14.3.2021.

Lisäksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on pidentänyt rajoitusten ja suositusten voimassaoloaikaa: 18.2. ilmoitettiin, että ryhmän aiemmin linjaamat rajoitukset ja suositukset yksi-tyistilaisuuksien järjestämiseen, julkisten tilojen käyttöön, harrastustoimintaan ja etätyöhön liittyen jatkuvat 31.3.2021 asti.

Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta vuoden alku on ollut kiireistä toimintaa monelle yhdistyksen toimihenkilölle - olisi pitänyt tammikuun puoleen väliin mennessä ilmoittaa piirille toimihenkilöt ja piirikokousedustajat yhteystietoineen. Monet ovat siinä jo onnistuneet, mutta muutamia vielä puuttuu. Helpoin tapa lienee tehdä se piirin sivuilta löytyvillä sähköisillä ilmoituslomakkeilla. Ne löytyvät osiosta "Yhdistykset" vasemmasta yläosasta kohdasta Henkilöilmoitukset 2021.
Jos kaikkia piirikokousedustajia ei valittu syyskokouksessa, ehtii asian korjata vielä yhdistyksen kevätkokouksessa.

Liite 1 yhdistyksistä sisältää tiedon jäsenmääristä vuoden 2020 lopussa liiton rekisterin mukai-sesti. Patentti ja rekisterihallitukseen tulisi tehdä ilmoitukset muuttuneista nimenkirjoittajista ja sääntömuutoksesta.
Liite 2 on piirin yleisaikataulu. Tilanteen takia se on toistaiseksi melko tyhjä, mutta päivitän sitä heti, kun lisätietoa saan.
Liite 3 on kilpailukalenteri. Sekin on kokenut jo useita muutoksia, tuskin ne vieläkään loppuvat. 
Liite 4 Liikuntahaaste. Osallistuminen on etenkin nyt erittäin tärkeää ja ajankohtaista.
Koulutusvastaava Aarno Järvinen ei ole voinut koulutuskalenteria laatia, mutta opintosuunnitelmat tälle vuodelle löytyvät piirin sivuilta. 
Liite 5 Piirin hallitus 2021. Piirin hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin etäkokouksena perjantaina 19.2. Seuraavakin hallituksen kokous 12.3. on Teams-kokous.
------
Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset ovat lähtökohtaisesti yleisötilaisuuksia. Niitä siis koskevat aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset. 3.10.2020-30.6.2021 on voimassa laki (677/2020), jolla voidaan poiketa yhdistyslaista koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi.
Käytännössä laki mahdollistaa yhdistysten sääntömääräisten kokousten järjestämisen etäyhteyksillä. 
Läsnäolokokouksissa osallistujia voi jakaa pienempiin ryhmiin selkeästi erillisiin tiloihin, joilla on oma sisäänkäynti. Tällöin tartuntataudin leviämisen estämisen näkökulmasta on tulkittavissa, että jokainen pienempi ryhmä muodostaa oman tilaisuutensa, jota kutakin koskee voimassa oleva määräys kokoontumisrajoituksista. Vastuu kokousten järjestämisestä osallistujille turvallisella tavalla on aina kokouksen järjestävällä yhdistyksellä. Epidemiatilanteessa lähikontaktien määrä pitää karsia minimiin ja jokaisen tulee omalta osaltaan huomioida suositukset ja ohjeet, joilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä.

----------

Ystävällisesti, Uudenmaan piirin tiedottaja
Kari Närhi kari.narhi@live.fi  / puh 0404 1919 83

UUTISPALSTA

Piirillä on uusi sihteeri

Irma Uhlenius aloitti piirin sihteerinä 19.2.2021

Piirin syyskokous 27.11.2020 + jatkokokous 10.2 - 12.2.2021

Kokous jouduttiin koronarajoitusten takia pitämään poikkeuksellisesti kahdessa osassa.

Kokoontumisrajoituksia jatketaan helmikuussa

Etelä-Suomen alueen neljän sairaanhoitopiirin kokoontumisrajoituksia jatketaan helmikuussa

PKS-koronakoordinaatioryhmän tiedotus

voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan helmikuun 2021 loppuun

Ennakkoilmoitus liittokokouksesta

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n liittokokous 2021

 

EKL:n järjestökirjeet ovat Jäsenhuoneessa

(Jäsenhuone vaatii
sisään kirjautumisen)