Piirimme sääntöjen 11 §:n mukaan jäsen (=yhdistys), joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksun, on oikeutettu lähettämään kalenterivuoden aikana pidettäviin kokouksiin yhden äänivaltaisen edustajan tai yhden varaedustajan piirille maksettun jäsenmääränsä jokaista alkavaa 100 lukua kohden, kuitenkin enintään viisi edustajaa.

Yhdistysten on ilmoitettava piirin kokouksiin valittujen varsinaisten edustajien ja varaedustajien nimet ja osoitteet piirin hallitukselle sen ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

Yhdistyksen piirikokouksen edustajat yhteystietoineen
tulisi antaa 15.1. mennessä vaikka tiedot eivät muuttuisikaan;

kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistysten jäsenmäärät ja niitä vastaavat edustajien lukumäärät

PIIRIKOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJA VUODELLE 2022

*
*

VARSINAISET EDUSTAJAT

*

VARAEDUSTAJAT


*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Yhdistysten jäsenmäärät ja niitä vastaavat piirikokousedustajien lukumäärät vuodelle 2020