Tiedote 2/2021

31.3.2021


HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ

Poikkeuksellinen aika vain jatkuu eikä kestosta ja rajoitusten sisällöstä
kohta osaa selvästi kertoa kukaan.

Kevätkokousasiat ovat varmaankin jo valmistuneet, vaikka varsinaista kokousta ehkä ei ole
pidetty. Yhdistyksien toivotaan ilmoittavan puuttuneet / korjatut tiedot toimihenkilöistä ja piirikokousedustajista sekä liittokokousedustajista yhteystietoineen 5.4. mennessä piirin sihteerille osoitteeseen irma.lonnroth@gmail.com tai piirin sivuilta osiosta "Yhdistykset" vasemmasta yläosasta kohdasta Henkilöilmoitukset 2021.

Aluehallintovirasto muutti kantaansa kokoontumisrajoituksista 11.3.2021:

Yhdistysten sääntömääräiset tai lakimääräiset kokoukset, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut, eivät ole yleisötilaisuuksia tai yleisölle avoimia tilaisuuksia kokoontumislaissa tarkoitetussa mielessä. Kuitenkin, jos kokous järjestetään paikan päällä, se pitää järjestää terveysturvallisesti.
Lakia koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020), joka on voimassa 30.6.2021 asti, ollaan jatkamassa aina vuoteen 2022 asti. Se mahdollistaa sääntömääräisten kokousten järjestämisen etäyhteyksillä, mutta ei jousta määräajoista.

Vastuu kokousten järjestämisestä osallistujille turvallisella tavalla on aina kokouksen järjestävällä yhdistyksellä. Epidemiatilanteessa lähikontaktien määrä pitää karsia minimiin ja jokaisen tulee omalta osaltaan huomioida suositukset ja ohjeet.

Piirin hallitus pitää seuraavan kokouksen 9.4. ja silloin on esillä piirin henkilöesitykset liiton hallitukseen ja valtuustoon sekä liittokokouksen valiokuntiin. Siksi piirin olisi saatava 5.4 mennessä tieto yhdistysten liittokokoukseen lähtevistä edustajista.

Liitteet