Ohjeistus kokoontumisrajoituksista muuttui 11.3.2021

16.3.2021

Rekisteröityjen yhdistysten kokoukset EIVÄT OLE YLEISÖTILAISUUKSIA

Näin ollen niitä ei myöskään koske aluehallintoviraston määräämät
kokoontumisrajoitukset. Mutta paikan päällä järjestettävä kokous pitää järjestää terveysturvallisesti.

Tartuntatautilaissa säädetään seuraavat minimivaatimukset, joita on noudatettava yleisölle avoimissa ja asiakkaille ja osallistujille varatuissa toimitiloissa:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisentoiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Suosittelemme, että tiloissa käytetään myös muita THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja
keinoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Liitteet