Lomakkeet ilmoittamista varten voi valita vasemmalta.

Yhdistyksen henkilötiedot tulisi antaa 15.1. mennessä
vaikka tiedot eivät muuttuisikaan

 

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖTIEDOT VUODELLE 2020


Sähköiseen lomakkeeseen annetut tiedot lähtevät [Lähetä] napista sekä

1) Eläkkeensaajien Keskusliittoon (jasenasiat@elakkeensaajat.fi), että
2) EKL:n Uudenmaan Piiriin sihteerille (mlleppanen@hotmail.com)

PIIRIKOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJA VUODELLE 2020


Piirimme sääntöjen 11 §:n mukaan jäsen (jäsenyhdistys), joka on suorittanut piirin kokousta edeltäneeltä vuodelta jäsenmaksun, on oikeutettu lähettämään kalenterivuoden aikana pidettäviin kokouksiin yhden äänivaltaisen edustajan tai yhden varaedustajan jäsenmääränsä jokaista alkavaa 100 lukua kohden, kuitenkin enintään viisi edustajaa.

Yhdistysten on ilmoitettava piirin kokouksiin valittujen varsinaisten edustajien ja varaedustajien nimet ja osoitteet piirin hallitukselle sen ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

Anna tiedot 15.1. mennessä,
kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen piirin kevätkokousta.