Henkilöilmoitukset 2019

Lomakkeet ilmoittamista varten voi valita vasemmalta.

Yhdistyksen henkilötiedot tulisi antaa 15.1. mennessä vaikka tiedot eivät muuttuisikaan

 

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖTIEDOT VUODELLE 2019


Sähköiseen lomakkeeseen annetut tiedot lähtevät Lähetä napista
1) Eläkkeensaajien Keskusliittoon (jasenasiat@elakkeensaajat.fi)
2) EKL:n Uudenmaan Piiriin sihteerille (mlleppanen@hotmail.com)

Vanhusneuvosto jäsenyys-osio tuli vuonna 2017. Siinä annetaan paikallisen vanhusneuvoston nimi ja vanhusneuvostossa vaikuttavan yhdistyksen jäsenen nimi. 2018 lisättiin kentät jäsenasioiden hoitajan tietojen antamiseksi.

 

PIIRIKOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJA VUODELLE 2019


EKL:n Uudenmaan piiri ry:n sääntöjen 11 §:n mukaan jäsen (jäsenyhdistys), joka on suorittanut piirin kokousta edeltäneeltä vuodelta jäsenmaksun, on oikeutettu lähettämään kalenterivuoden aikana pidettäviin kokouksiin yhden äänivaltaisen edustajan tai yhden varaedustajan jäsenmääränsä jokaista alkavaa 100 lukua kohden, kuitenkin enintään viisi edustajaa.

Yhdistysten on ilmoitettava piirin kokouksiin valittujen varsinaisten edustajien ja varaedustajien nimet ja osoitteet piirin hallitukselle sen ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

Anna tiedot 15.1. mennessä,
kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen piirin kevätkokousta.