Piirin Syyskokous 27.11.2020 kello 12

14.11.2020

Paikka: Käpylän työväentalo

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asioiden lisäksi piirin hallituksen esitys jäsenmaksun perimättä jättämisestä v.2020 ja valtuuksien myöntä­misestä piirin hallitukselle aloitteiden ja esityksien teosta EKL:n kesäkuussa pidettävälle liittokokoukselle 

Korona tilanteen vuoksi piirin hallitus toivoo, että yhdistyksistä osallistuu vain yksi edustaja, joka edustaa kaikkia yhdistyksen valittuja piirikokousedustajia.
Pyydämme kokoukseen ilmoittautumisia 23.11.2020 mennessä piirin sihteerille.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista nro 677/2020.

Piirin hallitus suosittelee noudattamaan kokouspaikalla covid-19-epide­mian leviämisen rajoittamiseksi annettuja ohjeita.

Kokouksessa ei ole kahvitarjoilua.

Tervetuloa!
EKL:n Uudenmaan Piiri ry
Hallitus

Kokousedustajille on postitettu kutsut liitteineen 12.11.2020