Uudenmaan piirien eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta PENK'in kannanotto

10.10.2020


Eriarvoisuus lisääntyy edelleen Suomessa

Eläkeläisköyhyyden vähentäminen edellyttää määrätietoista yhteiskuntapolitiikkaa sisältäen mm. työllisyyden parantamista, kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämistä, toimivia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä tuntuvaa kansaneläkkeiden nostoa.
Yhtenä konkreettisena keinona kotitalousvähennystä tulee kehittää niin, että sen piiriin pääsevät myös ne, jotka eivät maksa pienistä tuloista johtuen veroa.
Näin siitä hyötyisivät myös pienituloiset eläkeläiset.

Suomeen täytyy rakentaa yli vaalikauden kestävä parlamentaarinen toimenpideohjelma, jossa edellä mainitut asiat huomioidaan ja pienituloisten eläkeläisten elämänlaatu sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen paranevat.
Sitä varten tulee perustaa työryhmä, joka valmistelee ohjelman. Työryhmän ehdottamat toimenpiteet käynnistetään, kun pandemiatilanne helpottuu ja maan talous normalisoituu.
Kansalaistemme köyhyys ja eriarvoisuus on kansallinen häpeä.