KEHITYSKYSELY

1.10.2020

Yhdistyksiltä pyydetään vastauksia 13.11. mennessä liiton, piirin ja yhdistysten yhteistoiminnan kehittämiseksi

Piirin syyskokouksessa 2019 asetetun kehittämistyöryhmän tehtäväksi annettiin
- arvioida ja analysoida vastaako liiton toiminta yhdistysten tarpeisiin
- kiinnittää erityistä huomiota toimintaan yhdistysten välillä
- selvittää jäsenkadon syitä ja ryhtyä toimiin ongelmien ratkaisemiseksi
Vuoden 2021 kesäkuussa Turussa pidettävä EKLn seuraava liittokous on vaikuttamisen
paikka niin piirille kuin yhdistyksillekin. Siksi Uudenmaan piiri kääntyy yhdistysten puoleen
selvittääkseen näkemyksiä liiton ja piirin toiminnasta osana tehtäväksiantoa.
Yhdistyksiä pyydetään vastaamaan allaoleviin kysymyksiin 13.11.2020 mennessä.
Tuloksia käytetään luonnollisesti piirin toiminnan kehittämisessä sekä mahdollisten liittokokoukselle
tehtävien aloitteiden laadinnassa ja muutoinkin kehitystyössä liiton kanssa.

Yhdistyksen vastauksen voi antaa sähköisenä tästä

Liitteet