Piirin kevätkokous 29.4.2022

29.4.2022

Piirin kevätkokous pidettiin perjantaina 29.4. klo 12:00 Käpylän työväentalossa, Vipusentie 19, Helsinki. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat.

Paikalla oli 55 piirikokousedustajaa, 10 varaedustajaa ja 3 muuta osallistumiseen oikeutettua osallistujaa.

Käsiteltiin piirin hallituksen laatima vuosikertomus 2021, piirin tilinpäätös 2021 ja kuultiin tilintarkastajien antama lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus piirin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Lopuksi hyväksyttiin piirin kevätkokouksen kannanotto vanhusneuvostojen toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Kevätkokouksen asiakirjat löytyvät jäsensivuilta kohdasta [Piirikokous]

Liitteet