EKL:n liittokokous siirtyy

17.3.2021


EKL:n hallitus päätti 12.3.2021 siirtää liittokokouksen ajankohtaa

EKL:n hallitus päätti siirtää liittokokouksen ajankohtaa. Liiton
hallitus kävi kokouksessaan pitkän ja syvällisen keskustelun
liittokokouksen pitomahdollisuuksista alkuperäisen suunnitelman
mukaan Turussa 9.–10.6.2021
Hallitus totesi, että tässä koronatilanteessa ei normaalin kokouksen pito ole mahdollista. Liiton
ykkösprioriteetti asiassa on jäsenten turvallisuus ja terveys, eikä liitto halua asettaa kokousedustajia
alttiiksi vaaralle, että korona leviäisi liittokokouksessa.
Hallitus päätti yksimielisesti, että liittokokous avataan järjestävän valiokunnan, eli puheenjohtajiston
ja sihteeristön, toimesta 9.6.2021. Samalla kokous päätetään keskeyttää ja kutsua
uudelleen koolle, kun tietoa turvallisesta järjestämisestä on olemassa. Nyt haarukoidaan päivävaihtoehtoja
loka-marraskuulta, jolloin kokoustilana toimiva Turun Messukeskus sekä Turusta
saatava hotellikapasiteetti ovat vapaana kokousväelle kahden päivän kokouksen järjestämiselle.
Lisäksi päätettiin, että muista sääntöjen määräämistä, sekä jäsenistölle jo tiedotetuista kokousjärjestelyiden
aikarajoista pidetään kiinni, eikä niitä enää muuteta.
******
Liittokokouksessa on äänioikeus niiden jäsenten (yhdistysten) edustajilla, jotka on hyväksytty
liiton jäseniksi ennen edellisen kalenterivuoden loppua, ja jotka ovat maksaneet
jäsenmaksunsa siihen saakka. Jokainen liiton jäsen (yhdistys) on oikeutettu lähettämään
liittokokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan 31.12.2020 olleen jäsenmääränsä jokaista
alkavaa 300 lukua kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa.
Yhdistys valitsee liittokokousedustajansa syys- tai kevätkokouksessa.
Huomioitavia päivämääriä
• Esityksiä liittokokouksessa käsiteltäviksi asioiksi voi tehdä jäsenjärjestön jäsen, jäsenjärjestö,
piiri, yhteisöjäsen, hallitus ja valtuusto (esitysaika päättyy 31.1.2021).
• Liittokokouskutsu ja –materiaali toimitetaan yhdistyksille 20.4.2021.
• Liittokokousedustajien valtakirjat toimitettava liittoon 7.5.2021 mennessä – lomake
tulee yhdistykselle kokousmateriaalin mukana.
Koronapandemian vaikutukset liittokokoukseen
• Väliaikainen poikkeamislaki on voimassa 30.6.2021 asti.
• Ei salli kokouksen lykkäämistä sääntöjen määräämän ajan yli.
• Mahdollistaa asiamiesten käytön.
• Asiamies voi valtakirjalla edustaa yhtä tai useampaa edustajaa.
Liittokokouksesta annetaan lisätietoa kevään aikana jäsensivuilla, järjestökirjeessä ja uutiskirjeissä.
17.3.2021

Liitteet